Setkání rodin na téma DOBRODRUŽSTVÍ ANIMACE 2016

trojlogoZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:
Hrátky s fantazií, přeshraniční setkávání rodin / Phantasiespiele, grenzüberschreitende Familienbegegnungen
ERN-0153-CZ-01.03.2016

1.4. 2016 – 15. 09. 2016

PARTNEŘI PROJEKTU / PROJEKTPARTNER
Krásná Jurta z.s. Varnsdorfská 131/92, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 01551515

MGH Neukirch e.V. Hauptstraße 62 Neukirch Lausitz

PROJEKT BYL PODPOŘEN
* Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

* das von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020 im Rahmen der Kleinprojektefonds der Euroregion Neiße gefördert wird.

trojlogo
Více informací ZDE. http://ern.cz/index.php?D=245

HLAVNÍ CÍLE A AKTIVITY PROJEKTU / HAUPTZIELE UND PROJEKTAKTIVITÄTEN

CZ

Projekt předkládá 2 propojené a partnery spolupořádané pětidenní workshopy tvorby animovaného filmu pro rodiny s dětmi (CZ –DE), které podporují setkávání rodin, mezikulturní výměnu a dialog v příhraničním prostoru.
Rodiny se seznámí se základními technikami animovaného filmu:

* animace různých materiálů, kreslená a loutková animace
* dozví se, jak vznikají různé typy večerníčků
* za pomoci lektora namalujeme sérii obrázků, nebo vlastnoručně vyrábíme jednoduchou loutku, postavíme jednoduché kulisy v přírodním zákoutí
* v dalších hodinách kurzu, opět za pomoci lektora, nafotíme sérii fotek a na počítači řazením fotografií svůj příběh rozpohybujeme

Fotoaparát a počítač budou k dispozici v improvizovaném ateliéru.
Co se naučí a jaké jsou výhody rodinných workshopů:

* kurz začne jednoduchými hříčkami, které v dítěti vzbudí zájem (flipbook)
* dítě si vybere krátký příběh
* tvorba obrazového scénáře (princip komiksu)
* základy jednoduché animace
* výroba loutek a kulis
* nafocení příběhu a řazení fotek na počítači
* poslední den workshopu v neděli bude uspořádaná „slavnostní projekce“ pro rodiče a přátele
* aktivní prožití nových věcí s rodinou, nezapomenutelný společný zážitek doložený společným filmem

Cílem workshopů je podpora kulturního dění, budování společné identity a upevnění dobrých vztahů lidí v příhraničním regionu. Jako prostředek k tomuto cíli je použita společná tvorba dětí a jejich rodičů s dalšími dětmi a jejich rodiči, společné tvoření propojuje obyvatele ERN všech věkových kategorií napříč generacemi pro vzájemnou spolupráci. Dokladem toho budou vzniklé filmy.

DE

Das Projekt legt zwei miteinander verknüpfte und von den Partnern gemeinsam veranstaltete fünftägige Workshops zur Produktion eines Animationsfilms für Familien mit Kindern (CZ –DE) vor, die das Treffen von Familien, den interkulturellen Austausch und den Dialog im grenznahen Raum fördern.
Die Familien lernen die Grundtechniken des Animationsfilms kennen:

• Animation verschiedener Materialien, Zeichentrick- und Puppentrickanimation
• sie erfahren, wie verschiedene Arten von Abendgrüßen des Sandmännchens entstehen
• mit Hilfe eines Programmleiters malen wir eine Serie von Bildern oder stellen eigenhändig eine einfache Puppe her, stellen einfache Kulissen in der Natur auf
• in den weiteren Kursstunden fotografieren wir – wiederum mit Hilfe des Programmleiters – eine Serie von Fotos und setzen unsere Geschichte am Computer durch Aneinanderreihung der Fotos in Bewegung

Fotoapparat und Computer werden in einem improvisierten Atelier zur Verfügung stehen.
Was wird gelernt und was sind die Vorteile der Familienworkshops:

• der Kurs beginnt mit einfachen Spielereien, die im Kind das Interesse wecken (Flipbook)
• das Kind wählt sich eine kurze Geschichte aus
• Gestaltung eines Bildskripts (Comics-Prinzip)
• Grundlagen der einfachen Animation
• Herstellung von Puppen und Kulissen

Leták / Broschüre

Líbil se Vám příspěvek? Pak jej sdílejte se svými přáteli!